Арганізацыя развіваючага прадметна-прасторавага асяроддзя ў розных узроставых групах.

Арганізацыя развіваючага прадметна-прасторавага асяроддзя ў розных узроставых групах

Для павышэння якасці адукацыйных паслуг, пабудовы эфектыўнага педагагічнага працэсу ў сучаснай дашкольнай установе прынцыпова важным з’яўляецца разуменне магчымасцяў прадметна-прасторавага асяроддзя, веданне нарматыўных патрабаванняў і падыходаў да яе праектаванню.

Змест развіццёвага прадметна-прасторавага асяроддзя дапамагае дзецям задаволіць свае інтарэсы, раскрыць патэнцыйныя магчымасці, зацвердзіцца творча здольнай асобай. У дашкольнай установе змястоўнасць развіваючага прадметна-прасторавага асяроддзя, яго напаўняльнасць адрозніваюцца індывідуальнасцю і творчым падыходам педагогаў.

Нарматыўнае прававое забеспячэнне:

1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь» аб адукацыі » 13 студзеня 2012 г.;

2. Пастанова Міністэрства адукацыі РБ ад 24 верасня 2007 г. № 50 «аб зацвярджэнні пералікаў абсталявання для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі» (у рэд. пастановы Міністэрства адукацыі РБ ад 04.11.2009 № 69);

3. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі 2019 г;

4. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 07 жніўня 2019 года № 525 » Аб зацвярджэнні спецыфічных санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў;

5. Пастанова Міністэрства аховы здароўя РБ ад 25 студзеня 2017 года № 8 » Аб зацвярджэнні санітарных нормаў і правілаў «патрабаванні для ўстаноў дашкольнай адукацыі»;

6. Інструктыўна – метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі РБ да 2019/2020 навучальнага года.

Пад развіццёвым прадметна-прасторавым асяроддзем варта разумець натуральную камфортную абстаноўку, рацыянальна арганізаваную ў прасторы і часу, насычаную разнастайнымі прадметамі і гульнявымі матэрыяламі. У такім асяроддзі магчыма адначасовае ўключэнне ў актыўную пазнавальна-творчую дзейнасць усіх дзяцей у групе.

Развіваючае асяроддзе выступае ў ролі стымулятара, рухаючай сілы ў цэласным працэсе станаўлення асобы дзіцяці, яна ўзбагачае яго развіццё, спрыяе ранняму праяве рознабаковых здольнасцяў, ўключэнню ў актыўную пазнавальна-творчую дзейнасць. Прадметна-гульнявае асяроддзе арганізуецца такім чынам, каб кожны выхаванец меў магчымасць займацца любімай справай.

Прынцып пабудовы прадметна-развіццёвага асяроддзя (В. А. Пятроўскі, Л. М. Кларина, Л. А. Смывина, Л. П. Стралкова)

* прынцып дыстанцыі пры ўзаемадзеянні (у групах прадугледжаны куткі адзіноты, ёсць вялікія мяккія крэслы, сядаючы на якія, дзіця можа «падняцца» да пазіцыі дарослага);

* прынцып актыўнасці, самастойнасці, творчасці (наяўнасць разнастайных цэнтраў актыўнасці правакуюць ўзнікненне і развіццё пазнавальных інтарэсаў і творчасці ў дзяцей; ўдзел дашкольнікаў у праектнай дзейнасці);

* прынцып стабільнасці-дынамічнасці (хлопцам прадастаўляецца магчымасць уносіць пэўныя змены ў сераду: перамяшчаць мэблю; разгортваючы сюжэтна-ролевыя гульні, адбіраць атрыбуты, якія ім неабходныя; прымаць удзел у вырабе тэматычных кампазіцый» Лес«, «падворак»; прыносіць мастацкую пазнавальную літаратуру, ілюстрацыйны матэрыял у залежнасці ад тэмы тыдня);

* прынцып камплексавання і гнуткага занавання (размяшчэнне цэнтраў дазваляе дзецям свабодна займацца адначасова рознымі відамі дзейнасці);

* прынцып эмацыягеннасці асяроддзя, індывідуальнай камфортнасці і эмацыйнага дабрабыту кожнага дзіцяці і дарослага (месца для рэалізацыі ўласных інтарэсаў і захоўвання асабістых рэчаў, куткі адзіноты);

* прынцып спалучэння звыклых і неардынарных элементаў у арганізацыі асяроддзя (у групах аформленыя міні-музеі, Падвесная серада)

* прынцып адкрытасці-закрытасці (адкрытасць свайго » Я «- наяўнасць люстэркаў « «сямейнае дрэва», эмацыйныя экраны, кампаненты дзіцячай субкультуры);

* прынцып уліку палавых і ўзроставых адрозненняў дзяцей (уладкаваны цэнтры для хлопчыкаў і для дзяўчынак).

Прадметна — развіццевае асяроддзе ў дашкольнай установе павінна спрыяць рэалізацыі асноўных напрамкаў развіцця дзяцей:

* Фізічнаму развіццю;

• Сацыяльна–маральнага і асобаснага развіцця;

• Пазнавальнаму развіццю;

* Маўленчаму развіццю;

* Эстэтычнаму развіццю.

Асноўныя ўмовы пабудовы развіццёвага асяроддзя:

* адпаведнасць узроставым і індывідуальным асаблівасцям дзяцей;

* апора на асобасна-арыентаваную мадэль узаемадзеяння паміж дарослым і дзіцем;

• садзейнічанне творчаму развіццю дзяцей;

* улік інтарэсаў і патрэбаў кожнага дзіцяці;

* забеспячэнне багацця сэнсарных уражанняў;

* забеспячэнне самастойнай дзейнасці,

* магчымасці для даследавання;

* прывабнасць і эстэтычнасць афармлення 

Пры арганізацыі развіццёвага прадметна-прасторавага асяроддзя ў групах педагогі ўлічваюць ўзроставыя асаблівасці дзяцей.

У групах малодшага дашкольнага ўзросту мэбля і абсталяванне павінны быць размешчаны па перыметры групы, большая частка прасторы павінна заставацца свабоднай, так як у гэтым узросце ў малых актыўна развіваюцца руху. Выкарыстанне мяккіх мацюкоў, лёгкіх модуляў будзе забяспечваць шматфункцыянальнасць і бяспеку асяроддзя. Прадметы падбіраюцца чыстых колераў, нескладанай формы, розных памераў, выкананых іх разнастайных матэрыялаў. Матэрыялы размяшчаюцца на адкрытых паліцах.

У сярэднім дашкольным узросце прастору груп «разбіваецца» на невялікія полузамкнутые мікра прасторы, што спрыяе гульняў невялікімі падгрупамі. Сярэдні дашкольны ўзрост-час росквіту сюжэтна-ролевай гульні, у якой дзеці адлюстроўваюць розныя сюжэты: бытавыя, працоўныя, грамадскія, змест любімых твораў, кінафільмаў. Большая частка атрыбутаў павінна захоўвацца ў спецыяльных скрынках, пластыкавых каляровых кантэйнерах, афармленне і надпіс на якіх аказваюць дзіцяці дапамогу ў пазнаванні гульні.

Атрыбутыка гульняў для дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту дэталізуецца. Трэба аддаваць перавагу абсталявання і цацак невялікага памеру – для гульняў на стале. Неабходна выкарыстоўваць больш разнастайны матэрыял для будаўнічых і канструктыўных гульняў. У групах павінны быць канструктары і будаўнічыя наборы, выкананыя з розных матэрыялаў, Падлогавыя, настольныя, рознай тэматычнай накіраванасці. Вельмі вялікая ўвага неабходна надаць педагогам арганізацыі цэнтраў дзіцячага эксперыментавання.

Варта арганізаваць магчымасць для калектыўнай дзейнасці дзяцей, а таксама для «адзіноты». Гэтаму спрыяе выкарыстанне шырмаў, лёгкіх пластмасавых этажэрак, буйнога модульнага матэрыялу, складаных домікаў, якія даюць магчымасць дзецям лёгка, па іх меркаванні і задуме трансфармаваць, ствараць прасторавую арганізацыю асяроддзя, пазначаць сваю гульнявую тэрыторыю.

Цэнтры актыўнасці (куткі) напаўняюцца ў адпаведнасці з Пералікам згодна з пастановай № 50 ад 24 верасня 2007 года » Аб зацвярджэнні пералікаў абсталявання для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі.

Прыклады цэнтраў актыўнасці

* Цэнтр фізічнай культуры;

* Цэнтр выяўленчага мастацтва;

* Музычна-тэатральны цэнтр;

* Кніжны цэнтр;

* Цэнтр будаўнічых гульняў;

* Цэнтр прыроды;

* Навучальны куток;

* Куток адзіноты;

* Цэнтр сюжэтна-ролевых гульняў і інш.

Кніжныя куткі

У кутку кнігі разам з мастацкай літаратурай уяўляецца даведачная, пазнавальная Літаратура, розныя энцыклапедыі, альбомы для разглядання, дзіцячыя часопісы і многае іншае.

Куткі бяспекі

Ва ўсіх узроставых групах ствараюцца ўмовы для фарміравання ў дзяцей асноў бяспечнай жыццядзейнасці. Абсталююцца куткі бяспекі, у якіх уяўляецца ілюстрацыйны матэрыял, мастацкія творы па тэматыцы, а таксама мадэлі пажарнай тэхнікі, абсталявання, машыны спецыяльнага прызначэння. Педагогамі распрацоўваюцца дыдактычныя гульні «Агонь-сябар, агонь-вораг», «Азбука пажарнай бяспекі для дашкалят», макеты вуліц, жылых мікрараёнаў для азнаямлення выхаванцаў з правіламі дарожнага руху і інш.

Куткі маральна-патрыятычнага выхавання

Фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці праз далучэнне дашкольнікаў да рукатворнага свету, нацыянальных культурных каштоўнасцяў спрыяюць міні-музеі і куткі маральна-патрыятычнага выхавання.

Куткі музычна-тэатральнай дзейнасці

Вялікая ўвага павінна надавацца развіццю Тэатральна-гульнявой дзейнасці, пошуку новых падыходаў да стварэння розных відаў тэатраў, вызначэнню іх ролі ў развіцці артыстычных здольнасцяў дзяцей, прыцягненню да гэтай працы бацькоў.

Спартыўныя куткі

Абсталяванне спартыўных куткоў характарызуецца наяўнасцю разнастайных дапамог, цацак, атрыбутаў. Размяшчэнне фізкультурнага кутка ажыццяўляецца з улікам рацыянальнасці і даступнасці. Усё абсталяванне эстэтычна афармляецца, павінна быць бяспечна ў выкарыстанні, адпавядаць узроставым патрабаванням.

Куткі выяўленчай дзейнасці

Тут размяшчаюцца разнастайныя матэрыялы для гэтай дзейнасці.

 

Падрыхтавала: Навіцкая С.К., намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці

Крыніца: http://ddu564.minsk.edu.by

— Detsad

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields